Patient with Healthcare Nurse

שאלות נפוצות

האם כאבים כרוניים הם גזירה משמיים?

כאבים כרוניים אינם גזירה משמים וברוב המקרים ניתנים להפחתה משמעותית באמצעות שילוב של מספר דרכים, בינהן:

  • עיסוי

  • מתיחות

  • חיזוק 

  • תנועה

  • צמצום אורח חיים יושבני

  • ניהול סטרס 

  • שינה איכותית

  • הדרכה לשימוש נכון בגוף בזמן העבודה

איך מתחילים תהליך שיקומי פרטי לאחר שמסתיימת סדרת טיפולים בקופת החולים?

ניתן לפנות אליי ישירות.

יש לשלוח מבעוד מועד מסמכים רפואיים עדכניים: מחלות רקע, צילומים, תרופות שנוטלים וסיכומי ביקור אצל מטפלים בעבר.

האם יש תרגילים או טיפים שאפשר לקבל כדי "לפתור" את הבעיה שלי?

על מנת לעבור שיקום מיטבי, יש צורך מתמיד בתחזוק הגוף עם מאמץ מתאים שעולה בהדרגה לפי הנחיית הפיזיותרפיסט.

בתום תקופת הטיפול, המטופל ומשפחתו מקבלים תכנית עבודה עצמית מפורטת לתחזוק התפקוד.